ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/27-03-2018 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής» Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 4η Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 27-03-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Διοίκησης (Πανεπιστημιούπολη 1)

Πρόσκληση

Σχετικό Αρχείο

No Comments

Post A Comment