Μάιος 2018

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 9η Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 17-05-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη 2 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 09 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17/05/2018  ...