Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής – Πέμπτη 17-05-2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής – Πέμπτη 17-05-2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 9η Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 17-05-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη 2

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

09 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17/05/2018