Ανακοίνωση για την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018

Ανακοίνωση για την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018

Λόγω του εορτασμού της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού (πολιούχος Αιγάλεω) το Ίδρυμα θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018.

Για την ομαλή διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου, οι προγραμματισμένες για εκείνη την ημέρα εξετάσεις στην Πανεπιστημιούπολη 2 θα διενεργηθούν κανονικά. Οι γραμματείες των Τμημάτων της Πανεπιστημιούπολης 2 θα λειτουργήσουν με το απαραίτητο διοικητικό προσωπικό, για τις ανάγκες της εξεταστικής.

 

 

Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων