Συνεδριακό Κέντρο

Πανεπιστημιούπολη 1

http://www.teiath.gr/synedriako/

Πανεπιστημιούπολη 2

http://puas.gr/index.php/el/services/adminsupport/synedriako/