06 – Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής 17-04-2018

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 6η Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 17-04-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Διοίκησης (Πανεπιστημιούπολη 2)