Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

Η Σχολή

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) συγκροτείται από τα Τμήματα: