Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2018-2019

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018-2019 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων και εξετάσεων του Ακαδημαϊκού Έτους 2018 – 2019 ορίζονται ως εξής:

 

Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2018 – 2019

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 (13ης εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 έως Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019

Έναρξη εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019

Λήξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

 

Αργίες Χειμερινού Εξαμήνου :

– 14 Σεπτεμβρίου 2018 (Εορτή Εσταυρωμένου Πολιούχος)

– 28 Οκτωβρίου 2018 (Εθνική Επέτειος),

– 17 Νοεμβρίου 2018,

– 22 Δεκεμβρίου 2018 έως 6 Ιανουαρίου 2019 (Διακοπές Χριστουγέννων) και

– 30 Ιανουαρίου 2019 (Τριών Ιεραρχών).

 

Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2018 – 2019

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου : Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου : Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

Αναπλήρωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019 έως Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019

Έναρξη εξετάσεων Α΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου : Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

Λήξη εξετάσεων Α΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου : Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019

Έναρξη εξετάσεων Β΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019

Λήξη εξετάσεων Β΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019

Κάθε διδακτικό εξάμηνο πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας.

 

Αργίες Εαρινού Εξαμήνου :

– 11 Μαρτίου 2019 (Καθ. Δευτέρα),

– 25 Μαρτίου 2019 (Εθνική Επέτειος),

– 22 Απριλίου 2019 – 5 Μαϊου 2019 (Διακοπές Πάσχα),

– 01 Μαϊου 2019 (Πρωτομαγιά) και

– 17 Ιουνίου 2019 (Αγ. Πνεύματος)