Συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής