6ος Κύκλος φοιτητικού διαγωνισμού από το CSR HELLAS

6ος Κύκλος φοιτητικού διαγωνισμού από το CSR HELLAS

Tο CSR HELLAS ανακοινώνει σήμερα τον έκτο κύκλο του Φοιτητικού Διαγωνισμού για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής», που έχει ως στόχο τη διασύνδεση της επιχειρηματικής κοινότητας με την ακαδημαϊκή και τους φοιτητές

Όπως και στους τελευταίους δύο κύκλους, το θέμα του διαγωνισμού βασίζεται στο πλαίσιο που θέτουν οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), οι οποίοι θεσπίστηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και αποτελούν παγκόσμια δέσμευση των κρατών-μελών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων (https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/).

Ο 6ος κύκλος του Φοιτητικού Διαγωνισμού για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής», εστιάζει στο Στόχο #12 (Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή) και στο Στόχο #4 (Ποιοτική Εκπαίδευση) ενώ η προθεσμία για την υποβολή των εργασιών είναι στις 20 Ιουλίου 2021.

Συγκεκριμένα το θέμα του φετινού διαγωνισμού είναι: “Η Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή και ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και καλλιέργεια υπεύθυνης συμπεριφοράς καταναλωτών, εργαζομένων και στελεχών.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021

Διαβάστε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου