ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ (Σχετ. η με αρ, πρωτ. 34154/10-7-2019 προκήρυξη του Ιδρύματος)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ (Σχετ. η με αρ, πρωτ. 34154/10-7-2019 προκήρυξη του Ιδρύματος)