ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Κατά τη συνεδρίαση της 22ης  Ιουλίου 2021, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διαπίστωσε ότι αποτελεί κοινή θέληση της ακαδημαϊκής κοινότητας η επιστροφή στην αναγκαία κανονικότητα με φυσική και διά ζώσης εκπαίδευση και έρευνα στις Πανεπιστημιουπόλεις του Ιδρύματος.

Ακόμη, αποφάσισε ότι η εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου 2021 διεξάγεται εξ αποστάσεως ή δια ζώσης, ανάλογα με τη σχετική απόφαση του οικείου Τμήματος του Πανεπιστημίου αξιοποιώντας τις διαθέσιμες υποδομές και πόρους, σύμφωνα με τους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες.  

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποφάσισε, επίσης την διά ζώσης λειτουργία του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, εφόσον το επιτρέψουν η ισχύουσα νομοθεσία και τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής μετάβαση στη διά ζώσης λειτουργία, η Σύγκλητος του ΠΑΔΑ προτρέπει τον εμβολιασμό των φοιτητών και του προσωπικού (διδακτικού, διοικητικού, κλπ.), για την προστασία των ιδίων, της κοινωνίας και ιδίως των ευπαθών ομάδων.

Την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου 2021 και με βάση τα πραγματικά επιδημιολογικά δεδομένα και τις εκτιμήσεις των ειδικών θα επαναξιολογηθεί η δυνατότητα εφαρμογής των ανωτέρω.