ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση σίτισης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, καλούνται να την καταθέσουν ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου http://sitisi.uniwa.gr/.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σίτισης, τα οποία υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.
Προθεσμίες υποβολής: από 19/11/2019 έως 13/12/2019.

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΣΙΤΙΣΗΣ-ΣΤΕΓΑΣΗΣ