Ανανεώσεις εγγραφών

Ανανεώσεις εγγραφών

Σας ενημερώνουμε ότι οι ανανεώσεις εγγραφών των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα πραγματοποιούνται καθημερινά από 07.10.2019 έως και 18.10.2019.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Τμήματος φοίτησής σας.

 

Από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών