Απόφαση για τη Δια ζώσης Λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Απόφαση για τη Δια ζώσης Λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Απόφαση για τη Δια Ζώσης Λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

(σύμφωνα με τη με αριθμ. 22/7-10-2021, Θέμα 20ο Απόφαση

του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος)

Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε, μετά από μεγάλο διάστημα εξ αποστάσεως λειτουργίας, τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και ιδιαίτερα τους νεοεισαχθέντες φοιτητές, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής το πρώτο «πράσινο Πανεπιστήμιο», το δεύτερο σε αριθμό φοιτητών Ίδρυμα στην Αττική και το τρίτο σε αντίστοιχο αριθμό στη χώρα.

Πρωταρχική θέληση του Πανεπιστημίου είναι η δια ζώσης μάθηση μέσω της διασφάλισης των απαιτούμενων υγειονομικών συνθηκών, προτρέποντας και στον αναγκαίο εμβολιασμό. Για το λόγο αυτό ζητούμε και την ενεργό συμμετοχή όλων στην προστασία της ακαδημαϊκής κοινότητας και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της λειτουργίας του.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4406/24-09-2021, τ. Β΄) το πλαίσιο λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2021- 2022 προβλέπει τη διεξαγωγή κάθε μορφής εκπαιδευτικής διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων α΄, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών υποχρεωτικά δια ζώσης σε αίθουσες με τη μέγιστη δυνατή πληρότητα, υποχρεωτική προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή πιστοποιητικού νόσησης ή  κατάλληλου εργαστηριακού ελέγχου και χρήση μάσκας. Παράλληλα, κάθε είδους εκπαιδευτική, ερευνητική, διοικητική και άλλη λειτουργία διεξάγεται κανονικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου καθώς και τα ειδικότερα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Όπως το επιτάσσουν οι καιροί, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει έγκαιρα αναπτύξει κατάλληλες υποδομές και προϋποθέσεις δια ζώσης και υβριδικής μορφής μάθησης, αλλά και προφυλάξεις, τις οποίες συνεχώς προσπαθεί να επικαιροποιεί, ώστε να ανταποκρίνεται σε ουσιαστικό βαθμό και εναλλακτικά στις δυσχερείς συνεχιζόμενες πρωτόγνωρες προκλήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην προμήθεια κατάλληλου ψηφιακού, οπτικοακουστικού και υγειονομικού εξοπλισμού, υλικών ατομικής υγιεινής και συλλογικής προστασίας αλλά και στην οργάνωση της διαχείρισης υγειονομικών πρωτοκόλλων και υπηρεσιών καθαριότητας-απολύμανσης ώστε η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους να γίνει σε συνθήκες ασφάλειας και προστασίας της υγείας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Ειδικότερα εν όψει της διά ζώσης έναρξης του χειμερινού εξαμήνου έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω ενέργειες:

 • Εγκατάσταση και λειτουργία δύο (2) σταθμών ΕΚΑΒ, σε ανεξάρτητους οικίσκους, στις Πανεπιστημιουπόλεις Άλσους Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα, πλέον των τακτικών Ιατρείων που λειτουργούν στις Πανεπιστημιουπόλεις αυτές.
 • Λειτουργία Επιτροπής για την Ορθή και Ενιαία Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με αντικείμενο τη διαρκή παρακολούθηση, εκτίμηση και εξειδίκευση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΚΥΑ για την προστασία της υγείας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.
 • Εκπόνηση σχεδίου και οδηγιών για τη δια ζώσης επαναλειτουργία του Ιδρύματος σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την πρόσβαση στις τρεις Πανεπιστημιουπόλεις (Άλσους Αιγάλεω, Αρχαίου Ελαιώνα και Αθηνών) από ειδική επιτροπή συγκοινωνιολόγων, μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
 • Προμήθεια υπηρεσιών με αντικείμενο τον έλεγχο της τήρησης των έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων με βάση έκτακτη χρηματοδότηση από το ΥΠΑΙΘ. Αφορά σε σύμβαση παροχής υπηρεσιών από 18 υγειονομικούς συμπαραστάτες, για σημεία ελέγχου στις πύλες πρόσβασης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πέραν της προβλεπόμενης φύλαξης, σύμφωνα με το σχέδιο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και πρόσβασης για δύο οκτάωρες βάρδιες.
 • Συντήρηση και καθαρισμός κλιματιστικών μονάδων σε γραφεία, αίθουσες και εργαστήρια, επισκευή και συντήρηση παραθύρων χώρων εκπαίδευσης καθώς και προμήθεια συσκευών καθαρισμού αέρα για χρήση σε αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας χωρίς δυνατότητα φυσικού εξαερισμού.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών απολύμανσης χεριών τελευταίας τεχνολογίας (αυτόματη – ανέπαφη λειτουργία με την προσέγγιση των χεριών και τηλεμετρία για απομακρυσμένο έλεγχο) καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση απλών συσκευών απολύμανσης, αντισηπτικού υγρού για όλους τους χώρους του Πανεπιστημίου.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση αισθητήρων παρουσίας, ανέπαφων μπαταριών νιπτήρα με φωτοκύτταρο και αντίστοιχων επιτοίχιων συσκευών αυτόματου διανομέα με φωτοκύτταρο για κρεμοσάπουνο ή απολυμαντικό gel στα WC του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
 • Προμήθεια υγειονομικού υλικού, το οποίο περιλαμβάνει απολυμαντικά-καθαριστικά ευρέος φάσματος, υλικά απολύμανσης χώρων και εξοπλισμού, υλικά απαραίτητα για την εκπαιδευτική λειτουργία σε εργαστήρια (γάντια μιας χρήσης, αντισηπτικά επιφανειών και εξοπλισμού με αντλία έγχυσης) μάσκες μιας χρήσης ή πολλαπλών χρήσεων.
 • Υπηρεσίες και εργασίες απολύμανσης, μικροβιοκτονίας (κατασταλτικά και προληπτικά) των κτηρίων και χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σύμφωνα με τις οδηγίες προστασίας από το νέο στέλεχος του κορωνοϊού COVID-19.
 • Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού για την υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης και της υβριδικής εκπαίδευσης (ψηφιακές γραφίδες, κάμερες, ηχεία, ακουστικά) την αναβάθμιση των αιθουσών διδασκαλίας (νέα προβολικά συστήματα και συστήματα ήχου) και των αιθουσών τηλεδιάσκεψης (επιτοίχιες οθόνες υψηλής ανάλυσης, συστήματα τηλεδιάσκεψης).
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ανέπαφου δανεισμού και επιστροφής βιβλίων με έξυπνο κάδο για τη βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

 

Προϋποθέσεις προσέλευσης και συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική  διαδικασία του Πανεπιστημίου πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή

β) να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή

γ) να έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος  κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή

δ) να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί  είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει  διενεργηθεί  με  τη  λήψη  στοματοφαρυγγικού  ή  ρινοφαρυγγικού  επιχρίσματος,  είτε  σε  εξέταση  ταχείας  ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα.

Άτομα τα οποία δεν πληρούν καμία προϋπόθεση εισόδου, θα πρέπει να αποχωρήσουν και να επανέλθουν, εφόσον το επιθυμούν, σε μελλοντικό χρόνο, έχοντας μαζί τους τα κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα.

Διαδικασίες ελέγχου πρόσβασης

Κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας ή επισκέπτης που προσέρχεται στις Πανεπιστημιουπόλεις θα πρέπει να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό του μιας εκ των παραπάνω προϋποθέσεων (εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου), καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (ακαδημαϊκή ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).

Και τα δύο έγγραφα θα πρέπει να επιδεικνύονται, όποτε ζητηθούν, σε πιθανό έλεγχο από εντεταλμένο προσωπικό του Ιδρύματος, στο οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα ελέγχου. Ειδικότερα, οι φοιτητές οφείλουν να τοποθετούν τα δύο έγγραφα πάνω στο έδρανο σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός αιθουσών και εργαστηρίων, όπου πραγματοποιείται εκπαιδευτική διαδικασία. Κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο διδάσκων κάθε μαθήματος δύναται να ζητήσει την επίδειξη του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου κάθε παρευρισκόμενου φυσικού προσώπου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα στα εργαστήρια, γίνεται έλεγχος υποχρεωτικά από τους υπευθύνους των εργαστηρίων.

Πέραν των προβλεπόμενων στην ΚΥΑ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει εκπονήσει σχέδιο ελέγχου πρόσβασης στις Πανεπιστημιουπόλεις του. Οι παραπάνω έλεγχοι θα  πραγματοποιούνται στις πύλες των τριών Πανεπιστημιουπόλεων Άλσους Αιγάλεω, Αρχαίου Ελαιώνα και Αθηνών. Το προσωπικό (υγειονομικοί συμπαραστάτες και συντονιστές) που θα διεξάγει τον έλεγχο θα φέρει κατάλληλο ένδυμα (φθορίζον γιλέκο) για να διακρίνεται και θα αποτελείται από μόνιμους υπαλλήλους ή/και συμβασιούχους εργαζομένους, στους οποίους θα ανατίθενται τα εν λόγω καθήκοντα. Τονίζεται, ωστόσο, ότι η ίδια διαδικασία ελέγχου μπορεί να διεξάγεται και σε διαφορετικούς  χώρους  των Πανεπιστημιουπόλεων (αίθουσες, εργαστήρια,  βιβλιοθήκη, κ.λπ.).

Κατά τη διαδικασία ελέγχου, η εγκυρότητα του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης θα ελέγχεται με την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή Covid Free GR, ενώ θα αξιοποιηθεί και η ηλεκτρονική πλατφόρμα http://edupass.gov.gr στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών τμημάτων.

Ανάλογα με τον τρόπο εισόδου, ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ως εξής:

 • Ο υγειονομικός συμπαραστάτης πεζών χρησιμοποιεί την ειδική εφαρμογή Covid Free GR σκανάροντας το έντυπο έγγραφο και πραγματοποιεί παράλληλο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
 • Ο υγειονομικός συμπαραστάτης οχημάτων χρησιμοποιεί την ειδική εφαρμογή Covid Free GR σκανάροντας το έντυπο έγγραφο και πραγματοποιεί παράλληλο έλεγχο ταυτοπροσωπίας σε κάθε έναν από τους επιβαίνοντες στο όχημα. Απαιτείται υποχρεωτική στάση του οχήματος (δίτροχο ή αυτοκίνητο), ενώ για τα αυτοκίνητα o έλεγχος θα γίνεται χωρίς αποβίβαση των επιβαινόντων σε αυτά αλλά με επίδειξη των εγγράφων από τα παράθυρα.
 • Σε περίπτωση μη έγκυρης ένδειξης της εφαρμογής Covid Free GR ή αποτυχία στον έλεγχο ταυτοπροσωπίας, ο συντονιστής αναλαμβάνει να οδηγήσει στην έξοδο τα σχετικά πρόσωπα.
 • Η αποβίβαση των προσερχόμενων στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα με το λεωφορείο του ΟΑΣΑ (γραμμή 829) θα γίνεται εκτός Πανεπιστημιούπολης και η είσοδος στους χώρους του Πανεπιστημίου θα γίνεται μέσω κάποιας εκ των πυλών και με τον ίδιο τρόπο που θα πραγματοποιείται ο έλεγχος των πεζών.

Η διαδικασία ελέγχου θα διεξάγεται κατά τις ώρες που λαμβάνει χώρα η διοικητική λειτουργία και η εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 07:00 έως και 21:00. Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, θα ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις εισόδου και τα ίδια μέτρα ελέγχου για κάθε εισερχόμενο άτομο, είτε πρόκειται για μέλος της κοινότητας, είτε για επισκέπτη.

Σημεία εισόδου Ώρες λειτουργίας

Ελεγχόμενοι

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω
Κεντρική Πύλη
(Αγίου Σπυρίδωνος)
07:00 – 21:00

Πεζοί

 • Φοιτητές
 • Ακαδημαϊκό προσωπικό
 • Διοικητικό προσωπικό
 • Επισκέπτες

Οχήματα

 • Ακαδημαϊκό προσωπικό
 • Διοικητικό προσωπικό
 • Επισκέπτες
Δυτική Πύλη (Δημητσάνης) 07:00 – 21:00

Πεζοί

 • Φοιτητές
 • Ακαδημαϊκό προσωπικό
 • Διοικητικό προσωπικό

Οχήματα

 • Φοιτητές
 • Ακαδημαϊκό προσωπικό
 • Διοικητικό προσωπικό
Ανατολική πύλη
(Μήλου)
07:00 – 15:00

Πεζοί

 • Φοιτητές
 • Ακαδημαϊκό προσωπικό
 • Διοικητικό προσωπικό
 • Επισκέπτες


Οχήματα

 • Φοιτητές
 • Ακαδημαϊκό προσωπικό
 • Διοικητικό προσωπικό
 • Επισκέπτες
 • Τροφοδοσία
Νότια Πύλη
(Εδέσσης)
07:00 – 15:00

Πεζοί

 • Φοιτητές
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
Κεντρική Πύλη (Θηβών) 07:00 – 21:00

Πεζοί

 • Φοιτητές
 • Ακαδημαϊκό προσωπικό
 • Διοικητικό προσωπικό
 • Επισκέπτες


Οχήματα

 • Φοιτητές
 • Ακαδημαϊκό προσωπικό
 • Διοικητικό προσωπικό
 • Επισκέπτες
 • Τροφοδοσία
Πύλη Πέτρου Ράλλη 07:00 – 21:00

Πεζοί

 • Φοιτητές
 • Ακαδημαϊκό προσωπικό


Οχήματα

 • Φοιτητές
 • Ακαδημαϊκό προσωπικό
 • Διοικητικό προσωπικό
 • Επισκέπτες
Πύλη Σαλαμινίας 07:00 – 21:00

Πεζοί

 • Φοιτητές
 • Ακαδημαϊκό προσωπικό
 • Διοικητικό προσωπικό
 • Επισκέπτες


Οχήματα

 • Φοιτητές
 • Ακαδημαϊκό προσωπικό
 • Διοικητικό προσωπικό
 • Επισκέπτες
Πανεπιστημιούπολη Αθηνών
Πύλη Αλεξάνδρας 07:00 – 21:00

Πεζοί

 • Φοιτητές
 • Ακαδημαϊκό προσωπικό
 • Διοικητικό προσωπικό
 • Επισκέπτες

 

Μέτρα προστασίας και σύσταση εμβολιασμού

Η  χρήση προστατευτικής  μάσκας (απλής  χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες  προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη της κοινότητας και τους επισκέπτες σε όλους τους χώρους που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, σε όλους τους εσωτερικούς χώρους και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους εκτός κι αν κάποιος είναι μόνος του οπότε μπορεί να βγάλει τη μάσκα.

Η προμήθεια μάσκας είναι ατομική ευθύνη του κάθε μέλους της κοινότητας πριν την προσέλευση στο Πανεπιστήμιο, ωστόσο έχει προβλεφθεί διαθεσιμότητα μασκών στις Γραμματείες των Τμημάτων. Επιπρόσθετα, όλα τα μέλη της κοινότητας οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής και συνιστάται να φέρουν μαζί τους ή να χρησιμοποιούν το διατιθέμενο σε πληθώρα σημείων εντός των Πανεπιστημιουπόλεων αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα για απολύμανση των χεριών τους.

Λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  το  καλύτερο  μέσο  προστασίας  απέναντι  στην  πανδημία  του  κορωνοϊού είναι ο εμβολιασμός,  συνιστάται  σε  όλα  τα  μέλη  της  κοινότητας  να ολοκληρώσουν  τη  διαδικασία  εμβολιασμού, πρώτιστα για την προσωπική τους υγεία, αλλά και για την υγεία και προστασία της κοινότητας.

 

Διεξαγωγή εκπαιδευτικής διαδικασίας

Κάθε  είδους  εκπαιδευτική  διαδικασία  πραγματοποιείται  υποχρεωτικά  διά  ζώσης (με  φυσική  παρουσία).  Οι αίθουσες, τα εργαστήρια, και  όλοι οι χώροι, όπου διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία, χρησιμοποιούνται στη μέγιστη δυνατή πληρότητα.

Οι διδακτικές ώρες των μαθημάτων που εμφανίζονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα προσαρμόζονται κατάλληλα, προκειμένου να επιτυγχάνεται καλή χρήση των αιθουσών διδασκαλίας, με παράλληλο περιορισμό πιθανού συνωστισμού.

Συστήνεται η μείωση του αριθμού των διαλειμμάτων και η ολοκλήρωση του μαθήματος νωρίτερα ώστε να εξασφαλίζεται ικανός χρόνος εναλλαγής με σκοπό τον αποτελεσματικό αερισμό.

Με το τέλος του μαθήματος/εργαστηρίου/φροντιστηρίου/κλινικής επιβάλλεται η άμεση έξοδος όλων, ώστε να πραγματοποιηθεί ο συστηματικός εξαερισμός – αερισμός του χώρου με φρέσκο αέρα (τουλάχιστον για 30 λεπτά). Προς τούτο, σε κάθε περίπτωση το μάθημα θα ολοκληρώνεται το αργότερο στις ωω:45 και το επόμενο μάθημα θα αρχίζει στις ωω:15.

Ο διδάσκων παραμένει έως ότου εκκενωθεί πλήρως η αίθουσα και αποχωρεί τελευταίος, αφού βεβαιωθεί ότι παραμένουν ανοικτές οι πόρτες και τα παράθυρα (όπου υπάρχουν). Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο αμφιθέατρο/αίθουσα/εργαστήριο/φροντιστήριο/κλινική κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων χωρίς την άδεια του διδάσκοντος, ώστε να επιτυγχάνεται η ανανέωση του αέρα μεταξύ των μαθημάτων.

Στα εργαστήρια και στα θεωρητικά μαθήματα με μικρό αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών, συστήνεται τήρηση αρχείου παρουσιολογίων στις Γραμματείες των Τμημάτων για χρήση τους σε διαδικασία ιχνηλάτησης σε περίπτωση κρούσματος.

Θα αξιοποιηθούν οι υποδομές του Πανεπιστημίου και η υπάρχουσα εμπειρία ώστε να μην χάσουν τα μαθήματά τους φοιτητές που αναγκαστικά τίθενται σε καραντίνα ή έχουν υποκείμενα νοσήματα ή όταν δεν υπάρχουν αίθουσες για να καλύψουν το μεγάλο αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών.

 

Λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των Πανεπιστημιουπόλεων (φοιτητικά εστιατόρια και κυλικεία) λειτουργούν σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα και τους ειδικότερους όρους λειτουργίας που ισχύουν στον τομέα της εστίασης. Στα εστιατόρια θα αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα στον εσωτερικό χώρο για φυσικά πρόσωπα που επιδεικνύουν είτε  πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό νόσησης  ενώ, εναλλακτικά, γεύματα θα παρέχονται σε πακέτο για τους δικαιούχους.

Η τήρηση των μέτρων προστασίας (χρήση μάσκας, τήρηση  αποστάσεων, αναμονή πελατών, αποφυγή συνωστισμού, έλεγχος πιστοποιητικών) στους χώρους αυτούς γίνεται με  ευθύνη του αναδόχου της αντίστοιχης υπηρεσίας.

 

Διαχείριση κρουσμάτων και συμπτωμάτων νόσησης

Σύμφωνα με τις «Οδηγίες πρόληψης  και ασφάλειας COVID–19  για τη διεξαγωγή της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας 2021-22» της αρμόδιας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εάν κάποιο μέλος της κοινότητας εμφανίσει συμπτώματα της νόσου ή αποτελεί στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος ή έχει θετικό εργαστηριακό έλεγχο (είναι κρούσμα) υποχρεούται να επικοινωνήσει άμεσα με τον Υγειονομικό Υπεύθυνο του οικείου Τμήματος, Σχολής ή Διοικητικής Μονάδας (https://www.uniwa.gr/contact-cov/), προκειμένου να ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος.

Επίσης, μπορεί να επικοινωνήσει με το Ιατρείο του Πανεπιστημίου (τηλεφωνικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Δευτέρα-Παρασκευή 07:00 – 15:00, στα τηλέφωνα 2105385128 – Ιατρείο Άλσους Αιγάλεω, 2105381254 – Ιατρείο Αρχαίου Ελαιώνα και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου medi@uniwa.gr).

Ευθύνη εφαρμογής και τήρησης των μέτρων προστασίας

Σύμφωνα με την ΚΥΑ και την παρούσα απόφαση, η ορθή και ενιαία εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας και των κανόνων ασφαλείας κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του Πανεπιστημίου, καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογής τους, πραγματοποιείται κεντρικά από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Ο Πρόεδρος κάθε Τμήματος είναι υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων κατά το μέρος που αφορά στα μέτρα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος.

Ανά Σχολή ή/και Τμήμα ορίζεται υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 και αναπληρωτής του, ως υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την κείμενη νομοθεσία.

Τέλος, τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας είναι υπεύθυνα για την πιστή και ορθή εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην ΚΥΑ και στην παρούσα Απόφαση και η τήρηση αυτών αποτελεί αποκλειστικά δική τους ευθύνη.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ COVID 2021 (pdf)