Απόφαση Συγκλήτου ΠΑΔΑ σχετικά με τον αριθμό των νεοεισερχόμενων φοιτητών ακαδ. έτους 2021–2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑ.Δ.Α.) υπ’ αριθ. 6/20.05.2021 (Θέμα 9ο)

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), στην υπ’ αριθ. 6/20.05.2021 (Θέμα 9ο) συνεδρίασή της, ομόφωνα αποφάσισε να σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η ακόλουθη «Επιστολή Διαμαρτυρίας»…

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: