Απόφαση του Τμήματος ΣΑΕΤ του ΠΑΔΑ σχετικά με την αποκατάσταση πολιτιστικών τεκμηρίων που υπέστησαν φθορές κατά τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές

Απόφαση του Τμήματος ΣΑΕΤ του ΠΑΔΑ σχετικά με την αποκατάσταση πολιτιστικών τεκμηρίων που υπέστησαν φθορές κατά τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές

Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, βάσει της υπ’ αριθμ. 11/10-9-2018 απόφασης Συνέλευσης του Τμήματος, αποφάσισε ομόφωνα τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής  όσων πολιτιστικών τεκμηρίων υπέστησαν φθορές κατά τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές και ειδικότερα λόγω πλημμύρας στην περιοχή της Μάνδρας ή πυρκαγιάς στις περιοχές της Κινέτας και της Ανατολικής Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210 5385895 (Βασιλική Αλετρά) και 210 5385814 (Ιωάννα Γιαρένη) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση euroffic@teiath.gr