Δημοσίευση του πρώτου τεύχους του ηλεκτρονικού ενημερωτικού περιοδικού του ΠΑΔΑ “ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ”

Δημοσίευση του πρώτου τεύχους του ηλεκτρονικού ενημερωτικού περιοδικού του ΠΑΔΑ “ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ”

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου σας παρουσιάζουν με ιδιαίτερη χαρά το πρώτο τεύχος (Δεκέμβριος 2019) του ηλεκτρονικού ενημερωτικού περιοδικού του ΠΑ.Δ.Α., με τίτλο: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ», το οποίο βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση : https://www.uniwa.gr/panepistimiakoi-dialogoi/panepistimiakoi-dialogoi-ar-fylloy-01/

Η έκδοση αυτή φιλοδοξεί να αναδείξει, με αμεροληψία και αντικειμενικότητα, το σημαντικό έργο που επιτελείται από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, να αποτελέσει μια αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης, να εμπλουτίζεται και να βελτιώνεται συνεχώς με τη συνδρομή και τη συμμετοχή όλων.

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής