Εκλογές Αιρετών Εκπροσώπων των Διοικητικών Υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του ΠΑΔΑ