Εκλογή εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π στην Κοσμητεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού