Εργαστήριο Αριστοποίησης Παραγωγικών Συστημάτων Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Εργαστήριο Αριστοποίησης Παραγωγικών Συστημάτων Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Το Εργαστήριο Αριστοποίησης Παραγωγικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό του υποψήφιο διδάκτορα ο οποίος / η οποία θα εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή υπό την επίβλεψη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Εργαστηρίου στη θεματική περιοχή της Ανάπτυξης και Εφαρμογής Ενεργειακών Μοντέλων, του Σχεδιασμού, της Λειτουργίας, της Βελτιστοποίησης και της Αξιολόγησης Ενεργειακών Συστημάτων.

Ο / η υποψήφιος διδάκτορας θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος/Πτυχιούχος Μηχανικός ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ,  με πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, καθώς επίσης και με ερευνητική εμπειρία ή/και με Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε θέματα συναφή με το αντικείμενο της προς εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (σύμφωνα και με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών  της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ).

Για επικοινωνία με το Εργαστήριο για την ως άνω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως αποσταλεί σχετικό e-mail με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και στοιχεία επικοινωνίας υπόψιν Δρ Αιμιλίας Μ. Κονδύλη και Δρ Χ. Παπαποστόλου στη διεύθυνση: ekondili@uniwa.gr  ή / και chrispap@uniwa.gr.