Ημερομηνία λήξης επαναυποβολής δικαιολογητικών για αιτήσεις δωρεάν σίτισης φοιτητών Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Ημερομηνία λήξης επαναυποβολής δικαιολογητικών για αιτήσεις δωρεάν σίτισης φοιτητών Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ-ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ημερομηνία λήξης επαναυποβολής δικαιολογητικών για αιτήσεις δωρεάν σίτισης φοιτητών Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Η ημερομηνία λήξης της επαναυποβολής των δικαιολογητικών για αιτήσεις δωρεάν σίτισης  ακαδημαϊκού έτους  2022-2023, ορίζεται στις 31/05/2022.

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Μετά την ανωτέρω ημερομηνία, δεν θα υπάρχει πρόσβαση, στην ανωτέρω διαδικασία.