Λειτουργία γυναικολογικού ιατρείου στο ιατρείο του Πα.Δ.Α. 1

Λειτουργία γυναικολογικού ιατρείου στο ιατρείο του Πα.Δ.Α. 1

Στο ιατρείο του Πα.Δ.Α. 1 συνεχίζεται η λειτουργία του γυναικολογικού ιατρείου. Στα πλαίσια της λειτουργίας του, πραγματοποιούνται εξετάσεις γυναικολογικών κλινικών υπερήχων ως και Doppler, από τον εξειδικευμένο στην κλινική υπερηχογραφία Καθηγητή του τμήματος Μαιευτικής του Πα.Δ.Α. κ. Πέτρο Νικολαΐδη.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται Τρίτη και Παρασκευή κατόπιν συνεννοήσεως με τη Μαία κ. Ποπόνα Ανθή στο τηλέφωνο 6936654683 ή στο 2105385128.