Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης σίτισης έως και 23/12/2020

Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης σίτισης έως και 23/12/2020

Ενημερώνουμε όλους τους Προπτυχιακούς φοιτητές ότι η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης σίτισης, μέσω του συνδέσμου http://sitisi.uniwa.gr/, παρατείνεται έως και 23 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ,
ΣΙΤΙΣΗΣ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ