Περίληψη Προκήρυξης – Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Διδακτόρων