Πληρωμη Ακαδημαϊκων Υποτροφων

Πληρωμη Ακαδημαϊκων Υποτροφων

Η πληρωμή των Ακαδημαϊκών Υποτροφων θα γίνει στις 13/7/2019

 

Διεύθυνση Οικονομικού

Παπαδόπουλος Γεώργιος