Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ