Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών στη βαθμίδα «Αναπληρωτή Καθηγητή» με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήμη: Από την Αρχαιότητα έως τον 20ο Αιώνα»

Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών στη βαθμίδα «Αναπληρωτή Καθηγητή» με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήμη: Από την Αρχαιότητα έως τον 20ο Αιώνα»

Δείτε την Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ