Προμήθεια ειδικού σήματος για το χώρο στάθμευσης της Πανεπιστημιούπολης 1

Προμήθεια ειδικού σήματος για το χώρο στάθμευσης της Πανεπιστημιούπολης 1

Όσοι ενδιαφέρονται να προμηθευτούν το ειδικό σήμα για το χώρο στάθμευσης της Πανεπιστημιούπολης 1, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, στο Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων, στο Ισόγειο του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης κατά τις ώρες 10.00 έως 13.00 καθημερινά, εκτός Παρασκευής.

Α.Μόνιμο Εκπαιδευτικό & Διοικητικό Προσωπικό

 • Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
  Στην περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του αιτούντος την άδεια εισόδου, απαιτείται Δήλωση, (δίνεται από το Γραφείο μας) στην οποία να δηλώνει ότι έχει εκδοθεί στο όνομα άλλου προσώπου.
 • Φωτοτυπία της Άδειας Οδήγησης

 

Β. Σπουδαστές

 • Φωτοτυπία της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ή Βεβαίωση σπουδών.
 • Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
  Στην περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του σπουδαστή, απαιτείται Δήλωση, (δίνεται από το Γραφείο μας) στην οποία να δηλώνει ότι έχει εκδοθεί στο όνομα άλλου προσώπου.
 • Φωτοτυπία της Άδειας Οδήγησης.

 

Γ. Εκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 • Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
  Στην περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του εκπαιδευτικού, απαιτείται Δήλωση (δίνεται από το Γραφείο μας) στην οποία να δηλώνει ότι έχει εκδοθεί στο όνομα άλλου προσώπου.
 • Φωτοτυπία της Άδειας Οδήγησης.
 • Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας ή βεβαίωση απασχόλησης από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι κάτοχοι των σημάτων υποχρεούνται να επικολλούν το ειδικό σήμα στάθμευσης στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου τους.

 

Από το Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων