Πρόσκληση στην τελετή καθομολόγησης του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 και ώρα 13:00

Πρόσκληση στην τελετή καθομολόγησης του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 και ώρα 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής  και ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην καθομολόγηση και απονομή των διπλωμάτων του  Προγράμματος Μεταπτυχιακού Σπουδών

«Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία»,

που θα λάβει χώρα την Πέμπτη 23 Μαΐου  2019 και ώρα 13:00, στην Αίθουσα Τελετών του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της Πανεπιστημιούπολης 1.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος                Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ               ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΑΗΣ    

          ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ                                 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

Δείτε την Πρόσκληση