ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ για τους φοιτητές που προέρχονται από ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ το ακ. έτος 2022-23

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ για τους φοιτητές που προέρχονται από ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ το ακ. έτος 2022-23

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ για τους φοιτητές που προέρχονται από ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ το ακ. έτος 2022-23

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από 20-03-2023 έως 24-03-2023

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που προέρχονται από μετεγγραφή το ακ. έτος 2022-2023, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://sitisi.uniwa.gr/ του Πανεπιστημίου.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι ανοικτή από την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 έως και την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023.

 

Από το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης Φοιτητών, Σίτισης, Στέγασης