Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

Πληροφορίες

Πρόεδρος Τμήματος

Ι. Κανδαράκης, Καθηγητής

Επικοινωνία

Γραμματεία Tμήματος : 2105385303

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

bme@teiath.gr

Το Τμήμα

Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δραστηριοποιείται επιστημονικά (με διδακτικό, ερευνητικό και ευρύτερο επιστημονικό έργο) στο πεδίο της Βιοϊατρικής Μηχανικής, που συγκροτεί αυτοτελές επιστημονικό αντικείμενο χαρακτηριζόμενο από τη σύμφυση Επιστημών των Μηχανικών και Φυσικών Επιστημών με τις Βιοεπιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας.

Σκοπός

Το Τμήμα αποτελεί συνέχεια του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων και του μετέπειτα Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας. Ακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στη Βιοϊατρική Μηχανική (και ευρύτερα τη Βιοϊατρική Τεχνολογία) που αντανακλώνται:

(α) στον διεθνώς μεγάλο αριθμό αντίστοιχων προγραμμάτων Πανεπιστημίων (624 προγράμματα κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας).

(β) στην ένταση της αντίστοιχης ερευνητικής δραστηριότητας (με μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, επιστημονικών δημοσιεύσεων και συνεδρίων).

(γ) στην ίδρυση μεγάλων διεθνών επιστημονικών εταιρειών Βιοϊατρικής Μηχανικής (άνω των 50 διεθνώς).

(δ) στην ανάπτυξη ενός βιομηχανικού κλάδου που αριθμεί δεκάδες χιλιάδες κατασκευαστές διεθνώς

(ε) στην αναγνώριση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ-WHO), της αναγκαιότητας της Βιοϊατρικής Μηχανικής στις υπηρεσίες Υγείας και του Βιοϊατρικού Μηχανικού ως διακριτής ειδικότητας Μηχανικού

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι να προσφέρει μια  συγκροτημένη βασική μόρφωση έτσι ώστε οι πτυχιούχοι Βιοϊατρικοί Μηχανικοί:

  • Να έχουν την επιστημονική αυτονομία να συλλαμβάνουν, να διαμορφώνουν και να υλοποιούν μελέτες και λύσεις επιστημονικών και τεχνικών ζητημάτων Βιοϊατρικής Μηχανικής και συναφών πεδίων
  • Να αφομοιώνουν και να παράγουν νέα γνώση και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε νέα αναδυόμενα πεδία της Βιοϊατρικής
  • Να έχουν γνώση προδιαγραφών και κανονισμών ποιότητας και ασφάλειας στις υπηρεσίας Υγείας καθώς και ζητημάτων Ηθικής Μηχανικών και Βιοηθικής που αναφύονται στις δραστηριότητες τους

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα διοργανώνει και συμμετέχει στα ακόλουθα Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

  • «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία»: Αυτοδύναμη διοργάνωση.
  • «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία»: Συνδιοργάνωση με Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών – ΕΚΠΑ, ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
  • Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν ως διδάσκοντες και ως μέλη τριμελών διδακτορικών στα πλαίσια του ΠΜΣ «Ιατρική Φυσική» στο Πανεπιστήμιο Πάτρας.

Ερευνητικά Εργαστήρια

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι συντονιστές ή συμμετέχουν σε δεκάδες εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, στη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων και είναι συγγραφείς μεγάλου αριθμού επιστημονικών δημοσιεύσεων.