Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμητόρων στις Σχολές

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ...

Ανακοίνωση της πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη των υποψηφιων Κοσμητόρων της Σχολής Δημόσιας Υγείας κατά τις εκλογές της 3ης Ιουλίου 2019...

Πράξη της πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη των υποψήφιων Κοσμητόρων της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά τις εκλογές της 3ης Ιουλίου 2019...

Οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ...

Ορισμός Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ...

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ Οι επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας θα επαναληφθούν αύριο Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00-16:00 στο γραφείο Κ4-108 μεταξύ των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά: Γώγου Λήδας Τσίου Χρυσούλας Με εκτίμηση Μάρθα Κελέση Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής...

Ορισμός Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής...

Πράξη της Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά τις Εκλογές της 19ης Ιουνίου 2019...

Ανακοίνωση της Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη των υποψηφιων κοσμητορων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά τις Εκλογές της 19ης Ιουνίου 2019 ...

Ορισμός εκλογικού Τμήματος και Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών κατά τις εκλογές της 19ης Ιουνίου 2019 Οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του...

Ανακοίνωση της πενταμελούς κεντρικής εφορευτικης επιτροπής για την ανακηρυξη των υποψηφιων Κοσμητόρων της Σχολής Επιστήμων Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής κατά τις εκλογές της 19ης Ιουνίου 2019...

Ανακοίνωση κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για την ανακήρυξη υποψηφιου Κοσμητοpα της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής...

Ορισμός Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής...

Ανακοίνωση της πενταμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για την ανακήρυξη των υποψήφιων κοσμητόρων της σχολής διοικητικών οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά τις εκλογές της 19% Ιουνίου 2019....

Ορισμός Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ...

Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Σχολή Επιστημών Τροφίμων Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού Σχολή Μηχανικών...