Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Πληροφορίες

Σελίδα Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος

Γεώργιος Βαρελίδης

Επικοινωνία

Γραμματεία Tμήματος : 2105381215, 2105385315

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

civ@uniwa.gr

Το Τμήμα

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προέκυψε από τη συνένωση της κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχ.ΤΕ & Μηχ. Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων Μηχανικών οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού, ικανών να σχεδιάσουν, αναλύσουν και εκτελέσουν άρτια έργα Πολιτικού Μηχανικού, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις σύγχρονες απαιτήσεις για βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη, σεβασμό προς το περιβάλλον και δια βίου γνώση.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος είναι τετραετούς φοίτησης (οκτώ ακαδημαϊκών εξαμήνων) και οδηγεί στην απόκτηση του Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού. Το πρόγραμμα σπουδών είναι εναρμονισμένο πλήρως με τα πρότυπα παναπιστημιακών ιδρυμάτων τετραετούς φοίτησης της αλλοδαπής, αντιστοιχεί σε 240 μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος ECTS και με την ολοκλήρωση του, απονέμεται πτυχίο Επιπέδου 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF)

Tο Πρόγραμμα Σπουδών έχει σχεδιαστεί και μορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει με επάρκεια και σε υψηλό επίπεδο το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού και παρέχει τις σχετικές εξειδικεύσεις των: Δομοστατικών, Γεωτεχνικών, Υδραυλικών και Συγκοινωνιακών Μηχανικών.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 προσφέρονται και 3 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).