Ερευνητικά Εργαστήρια

Σχολή Μηχανικών

Πρώην TEI Αθήνας ΦΕΚ: 515/τ.Β./03-04-2015 , πρώην Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. με τα ΦΕΚ: 44/τ.Υ.ΟΔ.Δ./30-01-2018, ΦΕΚ: 984/8.4.2016, ΦΕΚ:1041/3.6.2015, ΦΕΚ 111/2.3.2018, ΦΕΚ 194/29.1.2018

Α/Α Τμήμα Εργαστήριο
1. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών Προηγμένων Συστημάτων Γνώσης Εικόνας και Πληροφορίας
Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων και Δικτύων
Διαχείρισης Δεδομένων Πληροφορίας και Γνώσης
Τεχνολογίας Υπολογιστικών Συστημάτων, και Βελτιστοποίησης
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης
Διαδικτυακής Πληροφορικής και Τεχνολογιών Υπολογιστικού Νέφους
Βιομηχανικών και Μηχατρονικών Συστημάτων
Μικροηλεκτρικής και Συστημάτων  VLSI
2. Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας
Ακτινοφυσικής, Τεχνολογίας Υλικών και Βιοϊατρικής Απεικόνισης (ΑΚΤΥΒΑ)
3. Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανολογίας
4. Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Συστημάτων Γεωπληροφορικής και Μεταφορών SOCRATES
Γεωχωρικής Τεχνολογίας
5. Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Ηλεκτρικής Ισχύος
Υψηλών Τάσεων και Ενεργειακών Συστημάτων
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Τεχνολογιών Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
Επικοινωνιών και Δικτύων
Ευφυών Τεχνολογιών ΑΠΕ και Ποιότητας
Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών
Τηλεπικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Μικροσυστημάτων, Αισθητήρων, Ενσωματωμένων Διατάξεων και Αυτοματισμού
Εργαστήριο Ενεργειακών Εφαρμογών και Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας
6. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενέργειας
Περιβάλλοντος
Σχεδιασμού Μηχανολογικών Κατασκευών
Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων
7. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού
Γεωπεριβαλλοντικής Επιστήμης και Διασφάλισης Ποιότητας Περιβάλλοντος
Εφαρμοσμένης Μηχανικής
8. Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής Βαφικής, Εξευγενισμού Χρωμάτων και Προηγμένων Πολυμερών
Ινών, Γραμμικών Ινοδομών και Υφαντικής
Σχεδίασης Πλεκτών και Καινοτόμων Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης
Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού και Τηλεματικής
Σχεδίασης Προηγμένων Βιομηχανικών Συστημάτων
Μη Καταστροφικών και Περιβαλλοντικών Μετρήσεων

 

 

 

 

 

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

Ιδρύθηκαν σύμφωνα με το ΦΕΚ  515/τ.Β΄/3-4-2015

Α/Α Τμήμα Εργαστήριο
1. Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Χώρος, Αισθητική και Αειφορία
Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων
2. Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών Φωτογραφίας-Βίντεο-2D, 3D animation, Ηλεκτρονική και Έντυπη Οπτική Επικοινωνία και Δημοσιότητα
3. Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Μέσων Οπτικής Επικοινωνίας
4. Τμήμα Συντήρηση Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης Προηγμένων Διεπιστημονικών Εφαρμογών στη Συντήρηση-Ανάδειξη  Εικαστικών Έργων και Βιβλιακού-Αρχειακού Υλικού/ ART ICON
Συντήρησης Υλικών Δομής και Στοιχείων Διακόσμου Αρχιτεκτονικών Μνημείων
Μελέτης και Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Πολιτιστικών Αγαθών

 

 

 

 

 

Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών

(ΦΕΚ 515 τ’ Β 2015, 2545 τ. Β΄ 2016, 984 τ’ Β 2016 με αντικατάσταση της με αρ. πρωτ. 1265/26.05.2015 απόφασης Προέδρου του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. στο Φ.Ε.Κ. 1041/03.06.2015 τ’ Β)

Α/Α Τμήμα Εργαστήριο
1. Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού Τουριστικού Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένης Τουριστικής Επιχειρησιακής Έρευνας
2. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Οικονομικής, Διοικητικής Επιστήμης και Ανάπτυξης
3. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τουρισμός και Οικονομία
Διοικητικής Πληροφορικής και Ποσοτικών Μεθόδων
Διοίκησης Μάρκετινγκ
Έρευνας Μάρκετινγκ και Διαφήμισης
Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Επιχειρηματικότητας και Στρατηγικής Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
4. Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Διαχείρισης της Πληροφορίας

 

 

 

 

 

Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

(ΦΕΚ/515/03-04-2015/ΤΕΥΧΟΣ Β,  ΦΕΚ/1301/13-04-2017/ΤΕΥΧΟΣ Β΄)

Α/Α Τμήμα Εργαστήριο
1. Τμήμα Νοσηλευτικής Νοσηλευτικής Αποκατάστασης Χρονίως Πασχόντων
2. Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστήμων Οπτικής Μετρολογίας
3. Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Υγιεινής και Επιδημιολογίας
4. Τμήμα Φυσικοθεραπείας Μυοσκελετικής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας

 

 

 

 

 

Σχολή Επιστημών Τροφίμων

(ΦΕΚ Β΄ 515/3-4-2015)

Α/Α Τμήμα Εργαστήριο
1. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Χημείας, Ανάλυσης και Σχεδιασμού Διεργασιών Επεξεργασίας Τροφίμων (Ε.Χ.Α.Σ.Δ.Ε.Τ.)
Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών
2. Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών Αμπελουργίας Οίνων, Αμπέλου και Ποτών
Χημείας και Τεχνολογίας Οίνων και Ποτών