Εκλογές 2019

Aνακήρυξη υποψηφίων Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών:

Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών
Πρακτικό ανάδειξης Διευθυντή Τομέα Ναυπηγικής
Πρακτικό ανάδειξης Διευθυντή Τομέα Ναυτικής Μηχανολογίας

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ...

Περισσότερα

Aνακήρυξη υποψηφίων Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής :

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
Πρακτικό ανάδειξης Διευθυντή Τομέα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Πρακτικό ανάδειξης Διευθυντή Τομέα Γραφιστικού Σχεδιασμού
Πρακτικό ανάδειξης Διευθυντή Τομέα Εικαστικών και Κινούμενης Εικόνας

Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
– ...

Περισσότερα

Aνακήρυξη υποψηφίων Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής :

Τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών
Πρακτικό ανάδειξης Διευθυντή Τομέα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τμήμα Δημόσιας και κοινοτικής υγείας

Τμήμα Εργοθεραπείας

Τμήμα Μαιευτικής

Τμήμα Δημόσιας και κοινοτικής υγείας

Τμήμα Εργοθεραπείας

Τμήμα Μαιευτικής

Τμήμα Νοσηλευτικής

Τμήμα Νοσηλευτικής

Τμήμα Φυσικοθεραπείας ...

Περισσότερα

Συγκρότηση τριμελών εφορευτικών επιτρόπων για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών :

Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής

Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  ...

Περισσότερα

Aνακήρυξη υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατα τις εκλογές της 16ης Ιουλίου 2019:

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Aνακήρυξη υποψηφίων

Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών
Aνακήρυξη υποψηφίων
Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου

Aνακήρυξη υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατα τις εκλογές της 16ης Ιουλίου 2019:

Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
Aνακήρυξη υποψηφίων
Πράξη Τριμελούς Κεντρικής Εφορεηυτικής Επιτροπής
Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου

Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας
Aνακήρυξη υποψηφίων
– ...

Περισσότερα

Aνακήρυξη υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατα τις εκλογές της 16ης Ιουλίου 2019:

Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Aνακήρυξη υποψηφίων
Πράξη Τριμελούς Κεντρικής Εφορεηυτικής Επιτροπής
Οργάνωση εκλογικής διαδικασίας
– ...

Περισσότερα

Aνακήρυξη υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατα τις εκλογές της 16ης Ιουλίου 2019:

Τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών
Aνακήρυξη υποψηφίων
Πρακτικό εκλογής Προέδρου

Τμήμα Δημόσιας και κοινοτικής υγείας

Τμήμα Εργοθεραπείας

Τμήμα Μαιευτικής
Aνακήρυξη υποψηφίων
...

Περισσότερα

Aνακήρυξη υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατα τις εκλογές της 16ης Ιουλίου 2019:

Τμήμα Αγωγής και Φροντιδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Aνακήρυξη υποψηφίων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Aνακήρυξη υποψηφίων
Οργάνωση εκλογικής διαδικασίας
– ...

Περισσότερα

Aνακήρυξη υποψηφίων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατα τις εκλογές της 16ης Ιουλίου 2019:

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
Aνακήρυξη υποψηφίων
Πράξη Τριμελούς Κεντρικής Εφορεηυτικής Επιτροπής

Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
Aνακήρυξη υποψηφίων
Πράξη Τριμελούς Κεντρικής Εφορεηυτικής Επιτροπής

Τμήμα Συντήρησης  Αρχαιοτήτων και  Έργων Τέχνης
– ...

Περισσότερα

Συγκρότηση τριμελών εφορευτικών επιτρόπων για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών :

Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Ορισμός Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής
Ορισμός Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
Ορισμός Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
– ...

Περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ανακοίνωση της πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη των υποψηφιων Κοσμητόρων της Σχολής Δημόσιας Υγείας κατά τις εκλογές της 3ης Ιουλίου 2019

Πράξη της πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη των υποψήφιων Κοσμητόρων της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά τις εκλογές της 3ης Ιουλίου 2019

Οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ορισμός Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Οι επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας θα επαναληφθούν αύριο Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00-16:00 στο γραφείο Κ4-108 μεταξύ των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά:

    1. Γώγου Λήδας
    2. Τσίου Χρυσούλας

Με εκτίμηση

Μάρθα Κελέση

Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής

Ορισμός Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πράξη της Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά τις Εκλογές της 19ης Ιουνίου 2019

Ανακοίνωση της Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη των υποψηφιων κοσμητορων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά τις Εκλογές της 19ης Ιουνίου 2019

Ανακοίνωση της πενταμελούς κεντρικής εφορευτικης επιτροπής για την ανακηρυξη των υποψηφιων Κοσμητόρων
της Σχολής Επιστήμων Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής κατά τις εκλογές της 19ης Ιουνίου 2019

Ανακοίνωση κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για την ανακήρυξη υποψηφιου Κοσμητοpα της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής

Ορισμός Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ανακοίνωση της πενταμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για την ανακήρυξη των υποψήφιων κοσμητόρων της σχολής διοικητικών οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά τις εκλογές της 19% Ιουνίου 2019.

Ορισμός Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής