Ανακοίνωση της πενταμελούς κεντρικής εφορευτικης επιτροπής για την ανακηρυξη των υποψηφιων Κοσμητόρων της Σχολής Επιστήμων Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής κατά τις εκλογές της 19ης Ιουνίου 2019

Ανακοίνωση της πενταμελούς κεντρικής εφορευτικης επιτροπής για την ανακηρυξη των υποψηφιων Κοσμητόρων
της Σχολής Επιστήμων Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής κατά τις εκλογές της 19ης Ιουνίου 2019