Πράξη της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για την εκλογη κοσμήτορα της ΣΔΟΚΕ της 19ης Ιουνίου 2019