Συγκρότηση τριμελών εφορευτικών επιτρόπων για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων

Συγκρότηση τριμελών εφορευτικών επιτρόπων για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων

Συγκρότηση τριμελών εφορευτικών επιτρόπων για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολή Επιστημών Τροφίμων :

Συγκρότηση Κ.Ε.Ε. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Συγκρότηση Κ.Ε.Ε. Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών