Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίου 2022 (σε μορφή pdf)