Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2022 (σε μορφή pdf)