Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2022 (σε μορφή pdf)