Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιούνιου 2022 (σε μορφή pdf)