Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαρτίου 2022 (σε μορφή pdf)