Σχολή Μηχανικών

Πληροφορίες

Κοσμήτορας

Παντελής Μαλατέστας

Επικοινωνία

Γραμματεία Σχολής : +30 2105381212, +30 2105623851

Γραμματεία Σχολής

Λαμπρινή Αθανασοπούλου, Χρυσούλα Παπακυριάκου

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Διεύθυνση Αλληλογραφίας

Γραμματεία Σχολής Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 2), Θηβών & Π. Ράλλη 250, Αιγάλεω 12241

Η Σχολή

Η Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) ιδρύθηκε με το Ν.4521/2018 και συγκροτείται από τα Τμήματα:

Η Σχολή Μηχανικών στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης 1 (Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω 12243) και της Πανεπιστημιούπολης 2 (Θηβών 250 & Πέτρου Ράλλη, Αιγάλεω 12244) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Στόχος της Σχολής Μηχανικών είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και η εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας στα πεδία που θεραπεύουν τα Τμήματά της. Τα Τμήματα της Σχολής προσφέρουν εκπαίδευση και στους τρείς ακαδημαϊκούς κύκλους σπουδών, προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) είναι τετραετή, αντιστοιχούν σε 240 μονάδες ECTS και οδηγούν σε Πτυχίο Μηχανικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της αντίστοιχης ειδικότητας. Επίσης προσφέρονται Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), είτε αυτοδύναμα είτε στο πλαίσιο συνεργασιών με άλλα Τμήματα / ΑΕΙ / Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τέλος, τα Τμήματα της Σχολής δέχονται υποψήφιους διδάκτορες και υποστηρίζουν την εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας σε επιστημονικούς τομείς και τεχνολογίες αιχμής.