Σχολή Επιστημών Τροφίμων

Πληροφορίες

Κοσμήτορας

Ιωάννης Τσάκνης, Καθηγητής

Επικοινωνία

Γραμματεία Σχολής : 2105385501, 2105385502

Διεύθυνση Αλληλογραφία

Γραμματεία Σχολής Επιστημών Τροφίμων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 1), Αγ. Σπυρίδωνα, 122 43 Αιγάλεω, Αθήνα

Η Σχολή

Η Σχολή Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) συγκροτείται από τα Τμήματα:

Τα Τμήματα της Σχολής καλύπτουν συγκεκριμένους τομείς της Επιστήμης και της Τεχνολογίας και διαθέτουν άρτιο εργαστηριακό εξοπλισμό και σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα.

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στα Τμήματα της Σχολής καθορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος με σχετική υπουργική απόφαση, ενώ με κατατακτήριες εξετάσεις εγγράφεται  ποσοστό 10% των εισακτέων, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων.

Οι σπουδές διαρκούν και στα δύο Τμήματα της Σχολής οκτώ εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα καθώς και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Σε κάθε Τμήμα προΐσταται μέλος Δ.Ε.Π., το οποίο εκλέγεται για διετή θητεία.

Το κάθε Τμήμα έχει τη δική του γραμματεία όπου υπηρετούν διοικητικοί υπάλληλοι.