Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Το Τμήμα

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προέκυψε από τη συνένωση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.  του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων Mηχανικών οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία των Υπολογιστών, των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση τα πρότυπα προγράμματα σπουδών που προτείνουν διεθνείς οργανισμοί, όπως η Association for Computing Machinery (ACM) και η IEEE Computer Society (ΙΕΕΕ CS) και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της  Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί:

  • στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο,
  • στη συνεχή παρακολούθηση των νέων εξελίξεων της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας και στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε αυτές,
  • στην απόκτηση ικανοτήτων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν επιτυχώς στο ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον του επαγγέλματος του Μηχανικού Πληροφορικής και Υπολογιστών με πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας,
  • στην απόκτηση γνώσεων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Tο Πρόγραμμα Σπουδών υποστηρίζει τις εξής τρεις Κατευθύνσεις Σπουδών :

  • Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων
  • Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα λειτουργούν τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), δύο αυτοδύναμα και ένα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Limoges (Γαλλία). Αυτά είναι τα εξής:

Πληροφορίες

Πρόεδρος Τμήματος

Σγουροπούλου Κλειώ, Καθηγήτρια

Επικοινωνία

Γραμματεία Tμήματος : 2105385312, 2105385308, 2105385309, 2105385716

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

ice@uniwa.gr

Σελίδα Τμήματος