Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Πληροφορίες

Σελίδα Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος

Κωνσταντίνος Στεργίου, Καθηγητής

Επικοινωνία

Γραμματεία Tμήματος : 2105381227, 2105381421, 2105381506

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

mech@uniwa.gr

Το Τμήμα

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί την εξέλιξη του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., του παλαιότερου και μεγαλύτερου Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της χώρας σε επίπεδο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές & ερευνητικές δραστηριότητες και άριστη έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Στο Τμήμα φοιτούν σήμερα περίπου 3.400 σπουδαστές και απασχολούνται 27 μέλη ΔΕΠ, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μέσω προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, τόσο στα κλασσικά όσο και στα διαρκώς εξελισσόμενα νέα πεδία στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού, συνδυάζοντας την αιχμή της έρευνας και τεχνολογίας με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο Μηχανολόγος Μηχανικός είναι σε θέση να δημιουργεί τεχνικά συστήματα μέσω κατάλληλης επίλυσης προβλημάτων με αντικρουόμενες απαιτήσεις και προδιαγραφές, δημιουργώντας αποδοτικές λύσεις μέσα από τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή ευρέος φάσματος μηχανολογικών προϊόντων.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος είναι τετραετές, οργανώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 240 μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος ECTS. Με την ολοκλήρωση του ΠΠΣ απονέμεται πτυχίο του Επιπέδου 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF).

Στα γνωστικά αντικείμενα του Μηχανολόγου αναφέρονται ενδεικτικά εκείνα της Μηχανικής, των Στοιχείων Μηχανών, του Σχεδιασμού Μηχανολογικών Κατασκευών, των Κατεργασιών Αφαίρεσης Υλικού (Κοπής), των Τεχνολογιών Προσθετικής Κατασκευής-Τρισδιάστατης Εκτύπωσης, της Αεροδυναμικής, της Τεχνολογίας Υλικών, της Μετάδοσης Θερμότητας, της Μηχανικής Ρευστών, των Θερμικών και Ρευστοδυναμικών Μηχανών, της Αξιοποίησης των Ήπιων Μορφών Ενέργειας, της Προστασίας Περιβάλλοντος, της Θέρμανσης-Ψύξης-Κλιματισμού, της Τεχνολογίας Μετρήσεων, της Οικονομικοτεχνικής Αξιολόγησης Επενδύσεων.

Το νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Καθιερώνεται ενιαίος κύκλος σπουδών και ενιαίος τίτλος Μηχανολόγου Μηχανικού για το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος. Σε καθένα από τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα προσφέρονται έξι μαθήματα Γενικής ή Ειδικής Υποδομής. Από το 5ο εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να διαμορφώσουν το γνωστικό τους πεδίο ανάλογα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις εξειδίκευσης, επιλέγοντας δύο (2) από συνολικά τέσσερα (4) προσφερόμενα μαθήματα ειδικότητας (ΜΕ) ανά εξάμηνο, από τον Ενεργειακό και Κατασκευαστικό Τομέα του Τμήματος.
  • Προσφέρονται σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα και ενσωματώνονται νέες εκπαιδευτικές τεχνικές σε υφιστάμενα παραδοσιακά μαθήματα.
  • Ενδυναμώνεται η συνεργασία μεταξύ των μελών του Τμήματος, με την εισαγωγή και καθιέρωση μαθημάτων, τα οποία θα υποστηρίζονται από ομάδα (κατά κανόνα τριμελή) διδασκόντων, ώστε να εξασφαλίζεται η σύνθεση γνώσεων και επιστημονικών προσεγγίσεων, η υποστήριξη παιδαγωγικά της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας και η αντικειμενικότητα στην αξιολόγηση των φοιτητών.
  • Αξιοποιείται η Εργαστηριακή υποδομή του Τμήματος καθώς και η επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της έρευνας των μελών του Τμήματος.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα λειτουργούν τρία καταξιωμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών :

  1. MSc Advanced Industrial & Manufacturing Systems (Π.Μ.Σ. Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής) σε συνεργασία με το Kingston University London
  2. MSc in Energy Systems (ΠΜΣ στα Ενεργειακά Συστήματα) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Heriot – Watt της Σκωτίας
  3. Π.Μ.Σ. Ενεργειακά & Περιβαλλοντικά Έργα  (αυτόνομο)