Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας

Πληροφορίες

Ιστοσελίδα Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος

Καθηγήτρια Αρετή, Λάγιου

Επικοινωνία

Γραμματεία Tμήματος : 2105385607, 2105385608

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

publichygiene@uniwa.gr

Το Τμήμα

Η Δημόσια & Κοινοτική Υγεία είναι η επιστήμη και η τέχνη για την προστασία, διατήρηση και βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Αφορά στο σύνολο των επιστημονικά τεκμηριωμένων και οργανωμένων δραστηριοτήτων της πολιτείας και της κοινωνίας που αποσκοπούν στην προστασία και πρόληψη από χρόνια και λοιμώδη νοσήματα, στην προαγωγή της υγείας, στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ένα υγιεινό, λειτουργικό και ασφαλές περιβάλλον. Παγκοσμίως, η δημόσια & κοινοτική υγεία συνιστά ένα ταχέως εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο με διακριτό γνωσιολογικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο και με άξονες δράσης υψηλής προτεραιότητας που στοχεύουν στην προστασία και την προαγωγή της υγείας των πολιτών και των κοινωνικών ομάδων (κοινοτήτων).

Το Τμήμα ΔΚΥ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 4521/2-3-2018) αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ-Α (ΠΔ 95/2013 (ΦΕΚ 133/05-06-2013, τ.Α’), που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑ, από την συνένωση των Τμημάτων:

  • Δημόσιας Υγιεινής και
  • Επισκεπτών-τριών υγείας

που εντάχθηκαν στην Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του ΤΕΙ-Α το 1983, με τον ιδρυτικό του νόμο (Ν. 1404/83).

Η εκπαίδευση των φοιτητών είναι διακριτή με σαφή στόχευση και προσανατολισμό. Τα προγράμματα σπουδών των κατευθύνσεων έχουν διαμορφωθεί, μεταξύ άλλων, βάσει των κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του, αλλά κυρίως σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση στη δημόσια & κοινοτική υγεία και τη μελέτη προγραμμάτων σπουδών με ανάλογο γνωστικό αντικείμενο στην Ευρώπη και διεθνώς.

Το Τμήμα ΔΚΥ είναι ένα μεγάλο, δραστήριο και παραγωγικό Τμήμα.

Στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού έργου που επιτελείται:

  • λειτουργεί θεσμοθετημένο ερευνητικό Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας που συνεργάζεται με έγκριτα ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και έχει την επιστημονική ευθύνη υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων
  • συνδιοργανώνεται με το Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας της Ιατρικής σχολής Αθηνών & το Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ το ΠΜΣ «Προαγωγή & Αγωγή Υγείας».