ΔΠΜΣ «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή»

ΔΠΜΣ «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή»

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή»

Υποβολή Αιτήσεων από 18/06/2019 έως 31/07/2019 και από 02/09/2019 έως 13/09/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Αίτηση : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΔΠΜΣ «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου